news

お知らせ

平成23年5月

株式会社大阪鉛錫精錬所の工場新設に伴い秀和運輸株式会社関西営業所を大阪市此花区に移転する。